Solfy

ד"ר מורל קורן

קצת עליי 

אחראי מעבדות למחשבים ומוזיקה אלקטרו-אקוסטית במחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר-אילן, מרצה בתכנית לימודים ובקורסים להשתלמויות למורים למוזיקה, בנושא שילוב המחשב בחינוך המוזיקלי. ניהל בעבר את הקונסרבטוריון העירוני "שטיינברג", חולון.

על המיזם

המיזם פותח כדי לתמוך בתכנית הלימודים במוזיקה של משרד החינוך ובעיקר בקידום השירה והאוריינות המוזיקלית בבית הספר ומחוצה לו. מבוססת בינה מלאכותית, הלומדה הדיגיטלית "סולפי" מציגה דפים מוזיקליים אינטראקטיביים, שרה עם קול מסונתז, מקליטה את ביצועי המשתמש, נותנת משוב מיידי לגבי איכות הביצוע ושומרת סטטיסטיקות לגבי ההתקדמות.

עוזרת למורים ללמד בכיתה, לתלמידים להתאמן בבית, למערכת החינוך לשלב כלים טכנו-פדגוגיים חדשניים עם השיטות המסורתיות ולהוסיף אין ספור שעות תרגול אינדיבידואלי מודרך.

הלומדה עדיין בפיתוח אבל כבר בשימוש במסגרת פיילוט בארץ, ברומניה, קפריסין, יוון ומקומות אחרים. אושרה בתוכנית "גפ"ן" של משרד החינוך החל עם שנת הלימודים תשפ"ג.

 

על התוכנית

EdStart פיתחה אופקים, עזרה לפרוץ גבולות ולנטרל חסמים דרך סדנאות מרתקות וליווי מקצועי של אנשי צוות התכנית. לעומת מסגרות דומות של קידום יוזמות טכנולוגיות,

אד-סטארט שמה את החינוך במרכז. וזה עושה את כל ההבדל.

לעמוד החיצוני של המיזם