הגשת מועמדות מחזור ז' – תשפ"ג

מה אנחנו מציעים

תנאי קבלה

** אורך התכנית שנה **

  פרטים אישיים
  פרטים מקצועיים
  פרטי המיזם
  עוד עליי (היזמ/ת)


  אם ברצונכם לצרף מסמכים נוספים אנא שלחו אותם לדוא"ל: edstart@education.gov.il

  אישורים
  הצהרת זכויות יוצרים

  המציע הצעה כלשהי, בעצם הצעתו, מצהיר שמלוא מרכיבי היוזמה הדיגיטלית לרבות מלל, תמונות, איורים, תרשימים, גרפיקה וכיו"ב, שייכת לו ורק לו באופן בלעדי, ו/או לחילופין כי הינו בעל זכות שימוש ביוזמה או במרכיביה לרבות לעניין שיווקה הפצתה בכל דרך אפשרית ובכלל זה בדרך פיזית ו/או דיגיטלית, בין בתמורה ובין שלא בתמורה - לצד ג' כלשהו, עשיית שינויים בה מכל מין וסוג שהוא, בין מינוריים ובין משמעותיים, עשיית עותקים ו/או יצירות נגזרות ממנה. המציע מבהיר באישורו כי אין מניעה למשרד החינוך לעשות כל שימוש ביצירתו. המציע לעניין זה יכול להיות כמה מציעים בצוותא ובלבד שמלוא פרטיהם יוצהרו.

  * שדה חובה
  התחייבות להשתתפות במפגשי התכנית

  אשר/י התחייבותך במידה ותתקבל/י לתכנית
  התכנית כוללת עבודה קבועה שבועית על המיזם שלך ו/או פעילות קבוצתית בימי רביעי (09:00-17:00) כל שבוע במהלך שנת הלימודים, בהתאם להנחיות מנהלי התכנית.

  * שדה חובה