הגשת מועמדות מחזור ה' – תשפ"א

מה אנחנו מציעים

תנאי קבלה

** אורך התכנית שנה **

פרטים אישיים
פרטים מקצועיים
פרטי המיזם
עוד עליי (היזמ/ת)

מסמכים נוספים שרוצה לצרף יש לשלוח לדוא"ל: edstart@education.gov.il

אישורים
הצהרת זכויות יוצרים

המציע הצעה כלשהי, בעצם הצעתו, מצהיר שמלאו מרכיבי היוזמה בדיגיטלית לרבות מלל, תמונות, איורים, תרשימים, גרפיקה וכיו"ב, שייכת לו ורק לו באופן בלעדי, או לחלופין כי הינו בעל זכות שימוש במרכיביה הנ"ל לרבות לעניין שיווק ו/או הפצתה בכל דרך אפשרית ובכלל זה בדרך פיזית ו/או דיגיטלית, בין בתמורה ובין שלא בתמורה - לצד ג' כלשהו, וכן לעניין עשיית שינויים בה מכל מין וסוג שהוא, בין מינוריים ובין משמעותיים, עשיית עותקים ו/או יצירת נגזרות ממנה.

המציע לעניין זה יכול להיות כמה מציעים בצוותא ובלבד שמלוא פרטיהם יוצהרו.

* שדה חובה
התחייבות להשתתפות במפגשי התכנית

אשר/י התחייבותך במידה ותתקבל/י לתכנית
התכנית כוללת עבודה קבועה שבועית על המיזם שלך ו/או פעילות קבוצתית במתחם יזמות בימי רביעי (09:00-17:00) כל שבוע במהלך שנת הלימודים, בהתאם להנחיות מנהלי התכנית.

* שדה חובה