יוםיום

טלי קפלן-אזור

"תמונה שווה לאלף מילים !"

M.A. בטכנולוגיות למידה בחינוך.בוגרת האקדמיה למורים של גוגל. הצגת מחקר בכנס צ'ייס. ניסיון בריכוז תקשוב, בהדרכת מדעים וכרכזת אשכול תקשוב. מורה בבית ספר יסודי, לטכנולוגיה מחשבים וגאוגרפיה בשילוב תקשוב.

על המיזם

יוםיום הינו ממשק יעודי לניהול ועדכון מערכת שעות בית ספרית . הממשק הייחודי עונה על צורך בתפקוד יומיומי של בית הספר כמערכת אירגונית דינמית המשתנה תדיר.

יוםיום מציעה ממשק שיתן מענה בזמן אמת לשינויים באמצעות ניתוב ועדכון מידע בנוגע  לשינויי מערכת בבית הספר. אפליקציית יוםיום כולם מעודכנים בכל זמן ובכל יום.

על התוכנית

נפתחה לפני דלת לעולם חדש ומעוצב. הפועל בשיתופי פעולה מקומיים וגלובליים. מאפייניו יצירתיות  נחישות וחשיבה מחוץ לקופסה.

לעמוד החיצוני של המיזם