TRIPed

חיה קטרי

"מאמינה שכל תלמיד רוצה וצריך להרגיש משמעותי בתהליכי הלמידה ולכן חשוב לתת לו הזדמנויות שיאפשרו לו לבטא עצמו ולתת מעצמו לחברה".

מורה במערכת החינוך זו השנה השביעית. בהתמחותי אני מורה לחינוך מיוחד. חשוב לי לראות שכל תלמיד מצליח מהמקום שלו ואני מאמינה שהוא יכו לתרום לשאר החברה אם יש לו את התנאים המתאימים לכך. מתוך היכולת להבחין בשונות ולתת לה מענה אני חושבת שמורים צריכים לאפשר לתלמידים לזהות את החוזקות שלהם ולתת להם הזדמנויות לבטא את כישוריהם בתהליכי הלימוד. כך התלמיד ירגיש משמעותי ויבין שיש לו את היכולת להצליח מתוך התחום שבו הוא חזק וזה יתרום גם לעתידו הלימודי והכלכלי בבא העת.

על המיזם

אפליקציית TRIPed נועדה לליווי סיורים לימודיים בבתי הספר הופכת את הטיול הלימודי לחוויה אינטראקטיבית מהנה ואף יעילה עבור תלמידים ומורים. כולנו מכירים את התחושה שיש בקרב תלמידים לאחר סיור לימודי מייגע ומתיש בו המדריך דיבר ודיבר ללא הרף.

 TRIPed באה לתת פתרון מעשי ומעשיר פי כמה: האפליקציה נועדה להוות סביבת לימוד ועבודה עבור התלמידים ברצף המעגל הלימודי של הטיול כלומר החל משלבי הלימוד וההכנה בכיתה טרם היציאה לטיול > דרך הטיול והשטח עצמו > ועד לחזרה ללימוד בכיתה בשיעור סיכום ועיבוד לאחר הטיול.

יתרונותTRIPed  :באמצעות תחנות מבוססות נושא במהלך הטיול  לכל תלמיד אפשרות לבטא את יכולותיו וכישוריו ולהרגיש משמעותי בתהליך הלימוד. את התחנות והחקר עושים התלמידים בעצמם ובהכוונת המורה ,לאחר שהתקבל מסלול הטיול על ידי הגורם המארגן בבית הספר ומשלב זה הלמידה עצמאית ומאפשרת לכל תלמיד ליטול חלק חשוב בבניית תחנות ופעילויות בשטח לאחר חקר ולימוד אודות האתרים, התקופות והנושאים שבהם עוסק הטיול.

על התכנית:

התכנית הקנתה לי ידע רב ועולם מושגים בתחום ההיי-טק והפיתוח הטכנולוגי שאפשרו לי לצאת מידי פעם מארבע קירות הכיתה ולחשוב בענק ולראות מהן הן המגמות העדכניות והעכשוויות שלעברן העולם מתקדם ואיתו מערכת החינוך. בהחלט תכנית מרתקת, מאתגרת וייחודית מסוגה.

לעמוד החיצוני של המיזם