Tap 2 Tell

אביבה יעקובוביץ'

"אין דבר פשוט יותר מללמד רעיונות מורכבים"

קצת עליי

יזמית, יוצרת ומפתחת תוכן לילדים, תסריטאית ובמאית. בשנים האחרונות מתווכת פדגוגית בכיתה תקשורתית.

על המיזם

Tap 2 Tell מבוססת על ספר המשחק "אותיות זה משחק ילדים" ומאושר ע"י משרד החינוך. האפליקציה משלבת בין העולם הווירטואלי לאלמנטים פיסיים המייצרים משחק אינטראקטיבי- חכם ומקרב ללימוד מהיר של אותיות ומילים.

האפליקציה מתבססת על כמה עקרונות הפעלה \פשוטים:

פשטות – 10 קווים פיסיים בתבניות קבועות היוצרים 22 אותיות.

מיקוד-התלמיד/ה מניח את הקווים החכמים על מסך הטאבלט ובונה את האות.

חיזוק מידי- התוצאה מפעילה את התגמול וההצלחה קונקרטית וברורה.

מהירות- הפשטות  וההנאה מהמשחק מייצרים עקומת למידה מהירה.

אפקטיביות -מתאים לכל הלומדים  כולל החינוך המיוחד.

החזון שלנו להפוך לכלי למידה חוויתי ראשוני מוביל בגני הילדים בישראל ובשוק הבינלאומי בלימוד האנגלית ולגרום לילדים ללמוד לא מתוך שינון וזיכרון אלא לייצר חוויה שתשלהב אותם עד עמקי נשמתם.

על התוכנית

סביבה תומכת ומקדמת, ידע מקצועי, עשייה ותמיכה מתוך מערכת החינוך ,

שותפים לדרך עם ערכים דומים ,השראה והזנה הדדית

לעמוד החיצוני של המיזם