SELECT STAR

דניאל פראג

"הבעיה של החינוך היא בעצם הפועל "לחנך". בעצם ההתייחסות אל אדם אחר כמשהו שצריך לעשות אתו משהו, באותה עמידה נוכח מציאותו של אדם אחר ובהתכוונת לשפר אותו, לעזור לו, וכן הלאה, מבלי להכיר את המקור האלוהי של חייו, מבלי לראות את אור התודעה ומעיין היצירה".

–דני לסרי

קצת עליי

אחרי תואר ראשון במדעי המחשב התפכחתי ועברת ללמוד הנחיית הורים ולאחר מכן תואר שני בחינוך. כתבתי תזה על חווית הילדים ב"כנף" – בי"ס פתוח ודמוקרטי בשיטת סאדברי, ושם גם התאהבתי במחקר איכותני. לפרנסתי עוסק במחקר פדגוגי והדרכה במרכז לחינוך סייבר ובמסגרות אחרות. גר בירושלים, עם חברתי טניה והכלב ברונו.

על המיזם

ב SELECT STAR אנו מציעים לבתי ספר מודל בחירה רב שלבי מתוקף מחקרית העוזר לתלמידי כיתה ט' לבחור את המגמה המתאימה להם ביותר. התהליך מורכב משיעורים פרונטליים ואתר המלווה את הבחירה. מפת הביקוש למגמות משתקפת למנהלים, וכך ביכולתם לתכנן ולהקצות משאבים באופן יעיל למגמות הרצויות במסגרת בית סיפרם. התהליך שבנינו עוזר לתלמידים, וכעת אנחנו בשלב בניית התשתית שתאפשר לנו לסייע למספר גדול של תלמידים בבחירה.

 

 

על התוכנית

הזדמנות מעולה להתחבר עם יזמים בעלי ניסיון שכבר פועלים בתוך מערכת החינוך בישראל, ויכולים לעזור לצלוח סיטואציות חדשות ומאתגרות.

לעמוד החיצוני של המיזם