NIKUDU

מיכל פרויליך

"סוד השינוי הוא במיקוד האנרגיה שלך, לא במלחמה בישן אלא בבניית החדש" – סוקרט

מקיבוץ גינוסר, אמא לליאור ועדי. בעלת תואר ראשון (B.Ed)  במסלול גננות לחינוך המיוחד והרגיל מכללת לוינסקי מסיימת MA  בלקויות למידה ואבחון דידקטי באוניברסיטת בר אילן. עובדת במתי"א טבריה כרכזת שילוב של הגיל הרך וכרכזת חינוך לשוני בגילאי היסודי' מלווה תלמידים מהחינוך המיוחד והרגיל בתהליכי טרום קריאה וקריאה.

על המיזם

NIKUDU  – שיטת לימוד חדשנית לרכישת קריאה תוך דגש על דיוק בקריאה.

יחוד השיטה תוך שילוב בין אומנות לחימה וטכנולוגיה. הילדים נוטשים את כיסאות הלימוד ונעים במרחב, תוך כדי התזוזה הילדים לומדים תנועות גוף נבחרות המלמדות בצורה מיטבית את תנועות הניקוד. שיטת הלימוד היא באמצעות משחק בו הניצחון מושג דרך התקדמות בדרגות החגורה עד השגת חגורת המאסטר בקריאה: חגורה שחורה.

השילוב בין טכנולוגיה לתנועה פיזית במרחב נבחר מתוך עולמם של ילדי המאה ה21 כאמצעי לעודד מוטיבציה והנאה בקרב הילדים בעת תהליך רכישת הקריאה.

השיטה מיועדת לתלמידים בראשית רכישת הקריאה ותלמידים אשר מתקשים בתהליך הרכישה. השיטה נמצאת בתהליכי פיתוח אשר עתידים להסתיים בשנה הבאה.

על התוכנית

EdStart אפשרה לי לחשוב בענק ולפרוץ גבולות דרך סדנאות מרתקות מעולם הייטק וליווי צמוד של הצוות המקצועי המלווה את התכנית.

לעמוד החיצוני של המיזם