Israel Audiobook Project

רשי קור

Today’s world needs a workforce of creative curious, and self directed, lifelong learners who are capable of conceiving and implementing novel ideas. Sal Khan

קצת עליי

פסיכולוג חינוכי המשרת את מערכת החינוך בישראל מעל עשרים שנה. הוא מעריך את זכאותם של ילדים לשירותי חינוך מיוחד ונותן ייעוץ והדרכה למורים ולהורים הלומדים בחינוך מיוחד. הוא מנהל את השירות הפסיכולוגי במעלה אפרים, והוא עבד במט"ח על התאמת מבחן אינטליגנציה חדש לילדי ישראל עבור ראמ"ה.

על המיזם

 Israel Audiobook Project הינו מיזם ספרי אודיו יחודי שמטרתו הבלעדית היא לאפשר גישה לעושר התוכן התרבותי המצוי בספרים עבור תלמידים שהכניסה לעולם הזה קשה עד בלתי אפשרית עבורם בגלל קשיים בקריאה. מטרת המיזם הינה יצירת ספרי אודיו, והפצתם בחינם, לילדי חינוך מיוחד והשילוב בישראל ולהפכם לזמינים באמצעות גישה לאתר אינטרנט או אפליקציה טלפונית.

על התוכנית:

התוכנית חושפת אותי לאנשים מדהימים- הן חברי התוכנית והן האנשים בעלי ההישגים המרשימים שמציגים לנו שמאתגרים, מייעצים ומעלים את המיזם שלי.

לעמוד החיצוני של המיזם