CSOnline

יוסי ירון

"לכל תלמיד ותלמידה מגיעה הזדמנות להצליח"

(זהו הסלוגן של המיזם והוא משקף את האמונה שלי בסגירת פערים חברתיים ע"י חינוך בכלל, וחינוך טכנולוגי בפרט).

בן 52 ממודיעין. לפני 8 שנים הגשמתי חלום ועשיתי הסבה לחינוך אחרי 22 שנים בתחום התכנה בחיל מודיעין ובהיי-טק. אני מלמד מדעי המחשב והנדסת תכנה, בתיכון ובמרכזי מחוננים. מאמין שלימוד מדעי המחשב בתיכון מאפשר סגירת פערים חברתיים ונותן מענה לצורך לאומי באנשי תוכנה מצטיינים.

על המיזם

נועד לתת מענה למחסור המתמשך במורים למדעי המחשב בחטיבה עליונה (לבגרות ובפרויקטי הנדסת תכנה) ע"י הוראה מקוונת – סינכרונית של מדעי המחשב, שתאפשר הנגשת המקצוע לתלמידים בפריפריה ובנוסף גיוס והכשרה של מורים חדשים.

על התכנית:

התוכנית איפשרה למיזם לעשות את קפיצת המדרגה לרמה של מיזם לאומי, ע"י הדרכה, ליווי (mentoring), "פתיחת דלתות" במערכת החינוך ומימון.

לעמוד החיצוני של המיזם