Creatush

דפנה זייד

"Children have real understanding only of that which they invent themselves" Jean Piaget

מורה ורכזת אנגלית ותקשוב בבית ספר יסודי. אני מורה יצירתית שתמיד מחדשת ומייצרת חוויות למידה חדשות עבור תלמידי ועבורי. אני מאמינה שילדים רוצים ללמוד ולגלות דברים חדשים ומחפשת ויוצרת  עבורם פתרונות טכנולוגיים שיגרמו ללומדים ללמוד בדרך אישית, יצירתית ואפקטיבית, לכן יצרתי את Cteatush

על המיזם

Creatush היא מערכת המאפשרת לתלמידים ללמוד בתהליך למידה אישי באמצעות הכנת פעילות/משחק למידה. הפעילות שיצר התלמיד נבדקת ומוערכת על ידי מורה ומוצגת בפני תלמידים אחרים לשימושם.

Creatush אתר ידידותי למשתמש שמאפשר לתלמידים להכין פעילויות בקלות ביעילות ובמקביל ללמוד מהפעילויות של חבריהם ולמורים להעריך את ידיעות תלמידיהם והתקדמותם, ואף להנחות וללוות את למידתם.

על התוכנית

התכנית הובילה וסייעה לי לחדד ולדייק את הצורך במוצר שלי ואת קהל היעד, מבחינתי,  ההון האנושי של משתתפי התכנית והמובילים אותה הוא הדבר המרכזי.

לעמוד החיצוני של המיזם