Art Up

שרון שער

 

"שורש כח הנתינה טמון הוא בעומק נפש האדם" (הרב דסלר)

קצת עליי

ראש ישיבה תיכונית

רואה ביזמות כלי נהדר לפיתוח האישיות והחברה

על המיזם

חיבורים

רשת חברתית שתחבר אתכם הכי חזק למה שתרצו ללמוד.

חיבורים, משמשת כרשת חברתית ללמידה משותפת משמעותית.

כאן נפגשים תלמידים מרחבי הארץ למרחב לימודי משתף. תלמידים לומדים ביחד.

תפקיד המורה הוא להנחות את הלמידה אבל בפועל התלמידים מבצעים את הלמידה בכוחות עצמם.  כך הלמידה מופנמת ומקבלת משמעות גבוהה יותר.

בחרו את תחום הדעת אותו תרצו ללמוד והמערכת שלנו תחבר  אתכם לתלמידים בעלי תחום עניין דומה.

לאחר היכרות קצרה, תוכלו לעבור ללמידה מונחית בחברותא – אונליין.

בנוסף תוכלו לתקשר עם חברי הכיתה בקבוצה הכיתתית או בצ'ט פרטי.

כל משתתף בתכנית מדורג ומתוגמל בהתאם ע"י המורה שלו בכיתה.

לעמוד החיצוני של המיזם