B-Friend

רבקה אלקובי

"ידע מאפשר נגישות, מפחית חרדה ומאפשר עשיה"

דוקטורנטית בחינוך מיוחד חוקרת בתחום הASD-. בעלת  MAבייעוץ חינוכי, פסיכותרפיסטית, מדריכה פדגוגית במשרד החינוך, מרצה באקדמיה ובהשתלמויות לאנשי מקצוע בתחום החינוך וחינוך מיוחד. אוהבת לחייך וליצור, כל יום זו הזדמנות חדשה!

על המיזם

B-Friend  פורטל תוכן יחודי שיספק תוכן מידע וכלים רלוונטיים לאנשי חינוך הבאים במגע עם ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.

הפורטל יספק מידע וכלים יישומיים כלים יעודיים להפעלות ולהכשרת מנחים.

הפעילויות יתאפיינו בתחום פיתוח מיומנויות חברתיות ויותאמו למגוון רחב של קבוצות ויחידים. האתר יספק כלים לבקרה תיעוד ומדידה של התוכניות במסגרת שעות  בית הספר ואחריה. החזון שלי הוא שילוב חברתי מיטבי של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בבתי הספר באמצעות הכשרת מנחים חברתיים, אנשי חינוך והנחיית קבוצות בשגרת בית הספר.

על התוכנית

מאפשרת לקבל כלים, ידע, חממה להתפתחות מקצועית המשלבת את עולם הידע עמו אנו באים תוך גישה התנסותית הנותנת מענה לכל יחיד/ה בקבוצה ולקבוצה ככלל. עולם הסטרטאפ דורש מיומנויות חדשות לאדם המגיע מעולם החינוך והשילוב בין שניהם היא הזדמנות מצוינת לייצר פתרונות טובים לשדה החינוכי. ולהצמיח אנשים הרוצים להעז, לחלום ולחדש !

לעמוד החיצוני של המיזם