B-Friend

רבקה אלקובי

"ידע מאפשר נגישות, מפחית חרדה ומאפשר עשיה"

דוקטורנטית בחינוך מיוחד חוקרת בתחום הASD-. בעלת  MAבייעוץ חינוכי, פסיכותרפיסטית, מדריכה פדגוגית במשרד החינוך, מרצה באקדמיה ובהשתלמויות לאנשי מקצוע בתחום החינוך וחינוך מיוחד. אוהבת לחייך וליצור, כל יום זו הזדמנות חדשה!

על המיזם


B-Friend כלי עזר למורים לשיפור המצב החברתי של התלמיד. מאפשר מתן אבחון על המצב החברתי של התלמיד והנפקת המלצות חינוכיות עם תכנים מותאמים לכל המלצה.

המערכת מאפשרת למפות את התלמיד בתחום החברתי תוך יצירת תמונה ייחודית לכל תלמיד. המיפוי ייחודי ומתמקד באבני ההתפתחות החברתיים של כל אדם. וכן מאפשר למורה לקבל פלט של תמונת מצב חברתית של כיתתו המתמקדת במיומניות החברתיות . וע"פ כך ישנם המלצות מותאמות וממוקדות לכל תלמיד הכוללות תכנים. התכנים עוסקים בתחום מיומנויות חברתיות, אנציקלופדיה חברתית, משחקים בנושא ומערכי שיעור חברתיים ותוכנית שגריריי bfriend להפסקות. המערכת ידידותית ופשוטה למשתמש ומיועדת לאנשי חינוך. המערכת מחולקת לתחומי תוכן, מספק ומארגן מידע וכלים יישומיים בתחום פיתוח מיומנויות חברתיות.

על התוכנית

מאפשרת לקבל כלים, ידע, חממה להתפתחות מקצועית המשלבת את עולם הידע עמו אנו באים תוך גישה התנסותית הנותנת מענה לכל יחיד/ה בקבוצה ולקבוצה ככלל. עולם הסטרטאפ דורש מיומנויות חדשות לאדם המגיע מעולם החינוך והשילוב בין שניהם היא הזדמנות מצוינת לייצר פתרונות טובים לשדה החינוכי. ולהצמיח אנשים הרוצים להעז, לחלום ולחדש !

לעמוד החיצוני של המיזם